شماره تلفن ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شماره تلفن: ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لوون و دانشگاه بروکسل بلژیک در تحقیقات خود دریافته اند قند موجب بیداری سلول های سرطانی شده است و تومورها را تهاجمی تر می کند.

ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه ۹ ساله ارتباط بین مصرف قند و سرطان را نشان می دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لوون و دانشگاه بروکسل بلژیک در تحقیقات خود دریافته اند قند موجب بیداری سلول های سرطانی شده است و تومورها را تهاجمی تر می کند.

ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

محققان توضیح دادند چگونه «اثر واربورگ» اتفاق می افتد، پدیده ای که در آن سلول های سرطانی به سرعت قند را تجزیه کرده و رشد سلول را جنبش می کنند.

این یافته نشاندهنده وجود رابطه مثبت بین قند و سرطان است که ممکن است تاثیرات مخربی بر رژیم غذایی بیماران سرطانی داشته باشد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لوون و دانشگاه بروکسل بلژیک در تحقیقات خود دریافته اند قند موجب بیداری سلول های سرطانی شده است و تومورها را تهاجمی تر می کند.

این پروژه متمرکز بر اثر واربورگ بود؛ یعنی مشاهده اینکه تومورها به شکل قابل توجهی مقادیر زیاد قند را به لاکتات در مقایسه با بافت های سالم تبدیل می کنند.

به عنوان یکی از بااهمیت ترین شاخصه های سلول های سرطانی، این پدیده به شکل گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته و حتی جهت تشخیص تومورهای مغزی مورد استفاده واقع می شود.

اما هنوز مشخص نیست که این اثر فقط علامت سرطان است یا علت آن است.

ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

یوهان تولین، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تحقیق ما نشان می دهد که چگونه مصرف بیش از حد قند به وسیله سلول های سرطانی منجر به تناوب جنبش مداوم رشد و پیشرفت سرطان می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «حال قادر به توضیح رابطه بین قدرت اثر واربورگ و تهاجمی بودن تومور هستیم. این رابطه بین قند و سرطان دارای پیامدهای گسترده ای است.»

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لوون و دانشگاه بروکسل بلژیک در تحقیقات خود دریافته اند قند موجب بیداری سلول های سرطانی شده است و تومورها را تهاجمی تر می کند.

محققان می گویند مصرف مواد قندی به مراتب اعتیادآورتر از کوکائین هست. مصرف بیش از اندازه قند موجب بروز پرسشها متعدد سلامت می شود و یکی از علل مهم چاقی است.

ارتباط مصرف قند و زیاد کردن مبتلا شدن به سرطان

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs