شماره تلفن ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شماره تلفن: ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

عملکرد دولت در غربالگری یارانه‌بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می‌دهد که یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض از بین بردن شدگان حدود ۵۰۰

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

عبارات مهم : قانون

عملکرد دولت در غربالگری یارانه بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می دهد که یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض از بین بردن شدگان حدود ۵۰۰ هزار نفر آنها دوباره به لیست دریافت کنندگان برگشته اند.

به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دیوان محاسبات به رسم هر ساله به مجلس ارائه داده شد. این گزارش حاوی بررسی دیوان محاسبات از عملکرد بودجه و مغایرت های ناشی از اجرا در مقایسه با متن قانون است.

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

در بخش هدفمندی یارانه ها و در تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، درآمد دولت در این بخش حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تعیین شده است بود، ولی گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که منابع تحقق یافته بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اصلاح حامل های انرژی بوده و مانده منابع مورد نیاز که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است هست. به عبارتی ۷۰ درصد از منابع آینده نگری شده است از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی محقق شده است و مابقی از محل بودجه عمومی بوده است.

میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که سهم یارانه نقدی و غیرنقدی یارانه ها ۹۹ درصد مبلغ آینده نگری شده است در آیین نامه اجرایی این تبصره هست. محاسبات حاکی از آن است که حدود ۹۳ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی تخصیص داده شده است یافته و تنها هفت درصد آن جهت تولید و سلامت پرداخت شده است است.

عملکرد دولت در غربالگری یارانه‌بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می‌دهد که یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض از بین بردن شدگان حدود ۵۰۰

همچنین مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال گذشته دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند که در اجرای این حکم نحوه شناسایی خانواده های مشمول و معیارهای مربوطه تعیین شد، ولی گزارش دیوان محاسبات از این حکایت دارد اقدامی در جهت از بین بردن خانوارهای مشمول براساس سازوکار مقرر در آیین نامه مربوطه انجام نشده و تنها مطابق سازوکاری که در دستورالعملی در سنوات قبل بوده، یارانه حدود ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع شد، ولی اعتراض ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از از بین بردن شدگان به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده است و به فهرست یارانه بگیران برگشته اند.

این در حالی است که پیش تر هم در قطع یارانه افراد پردرآمد آمار جالبی انتشار یافته بود، به طوری که جهت دوره ای اعلام شد که یارانه حدود چهار میلیون نفر قطع شد، ولی تا حدود ۹۰۰ هزار نفر از آنها با توجه به اعتراضی که مطرح و بررسی های انجام شده است بار دیگر به جمع یارانه بگیران برگشتند.

اما در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون با بررسی هایی که در مجلس انجام و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده هست، قرار بر این شده است تا در سال بعد یارانه حدود ۳۳ میلیون نفر از بین بردن شود. این افراد با معیار اصل چک شدن حساب های بانکی از لیست یارانه بگیران کنار خواهند رفت، ولی در مجموع سازوکار و شرح از بین بردن یارانه بگیران در سال آینده مشخص نیست و از سوی دولت اعلام نشده است.

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

واژه های کلیدی: قانون | منابع | یارانه | قطع یارانه | لایحه بودجه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، ولی ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs