شماره تلفن ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شماره تلفن: ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی دو گسل مهم مکران ، وجود 3 گسل‌ فعال دریای خزر در ایران، بشاگرد&quot، و &quot، قصرقند&quot، &quot

در دریای خزر تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک کشور عزیزمان ایران کشیده شده است است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود

دو گسل مهم مکران ، وجود 3 گسل‌ فعال دریای خزر در ایران، بشاگرد&quot، و &quot، قصرقند&quot، &quot

وجود 3 گسل فعال دریای خزر در ایران/"قصرقند" و "بشاگرد" دو گسل مهم مکران

عبارات مهم : ایران

در دریای خزر تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک کشور عزیزمان ایران کشیده شده است است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود دارد.

به گزارش ایسنا، محققان کشور اعتقاد هستند داده های تاریخی موجود نشان می دهند حدود 13 سونامی مهم در منطقه دریای خزر ثبت شده است هست، که اکثر آنها در نواحی مرکزی خزر به وقوع پیوسته اند.

دو گسل مهم مکران ، وجود 3 گسل‌ فعال دریای خزر در ایران، بشاگرد&quot، و &quot، قصرقند&quot، &quot

لرزه خیزی قابل توجه ناحیه خزر مرکزی ناشی از وجود یک ناحیه فرورانش در این منطقه است از این رو احتمال وقوع سونامی در صورت وقوع زمین لرزه هایی با بزرگای حدود 8 در آن ناحیه بسیار زیاد است.

این محققان بر این باورند بر اساس این واقعیات احتمال مناسبت گل فشان، زمین لغزه و زمین لرزه و به تبع آنها احتمال تشکیل امواج بلند سونامی، البته نه به شدت سونامی اقیانوسی، در دریای خزر وجود دارد.

در دریای خزر تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک کشور عزیزمان ایران کشیده شده است است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود

سونامی کشور عزیزمان ایران تنها محدود به دریای خزر نمی شود بلکه در دریای عمان در محدود منطقه مکران نیز گسل های فعال زیادی وجود دارد که احتمال زلزله های اقیانوسی در آن وجوددارد.

طقه مکران حدود 600 کیلومتر از نوار ساحلی جنوب شرقی کشور عزیزمان ایران است که در غرب به تنگه هرمز (گسل راستا لغز راستگرد میناب) و در شرق به نزدیکی شهر کراچی (گسل های راستا لغز چپگرد چمن و اورناچ نال Ornach Nal) محدود شده است هست. در امتداد مکران شاهد فروراندگی قسمت اقیانوسی صفحه عربی به زیر صفحه اوراسیا هستیم. یکی از اثرات این فروراندگی ایجاد آتشفشان های تفتان و بزمان در کشور عزیزمان ایران و سلطان در پاکستان است و همچنین کوه های مکران یکی دیگر از نشانه های اثر فرو راندگی در منطقه است.

شواهد تاریخی نشان می دهد زلزله های متفاوت و شدیدی در مکران روی داده، ولی تنها زلزله شدیدی که به صورت دستگاهی ثبت شده است و سونامی نیز ایجاد کرده، زلزله سال ۱۹۴۵ است که سونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد کرد و به گفته تعدادی از محققان حدود ۴ هزار نفر کشته شدند.

دو گسل مهم مکران ، وجود 3 گسل‌ فعال دریای خزر در ایران، بشاگرد&quot، و &quot، قصرقند&quot، &quot

گسل مکران فقط حدود ۱۰۰ کیلومتر از سواحل جنوبی کشور عزیزمان ایران فاصله دارد و چنانچه فعال شود، آینده نگری می شود امواج ناشی از فعالیت آن در مدت وقت 20 تا ۳۰ دقیقه به سواحل کشور عزیزمان ایران و پاکستان برسد.

گسل های مهم دریای خزر

در دریای خزر تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک کشور عزیزمان ایران کشیده شده است است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود

دکتر محمد مهدی خطیب مدیر هیأت مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به گسل های کشیده شده است در دریای خزر گفت: گسل هایی در جنوب دریای خزر داریم تحت عناوری گسل های “خزر”، “جنوب خزر” و “شمال البرز” از آنها یاد می شوند که این گسل ها میان رشته کوه های البرز و پوسته خزر قرار دارند.

وی با بیان اینکه این گسل ها در نقشه های تکنوتیکی کشور عزیزمان ایران آورده شده است اند، اظهار کرد: همه این گسل ها جز گسل های فعال محسوب می شوند و آثار فعالیت این گسل ها از سوی زمین شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است.

دو گسل مهم مکران ، وجود 3 گسل‌ فعال دریای خزر در ایران، بشاگرد&quot، و &quot، قصرقند&quot، &quot

خطیب با تاکید بر اینکه بررسی های تاریخی نشان از رخدادهای زمین لرزه های متعدد بر روی این گسل ها دارد، خاطر نشان کرد: بر اساس داده های موجود به دست آمده از زمین لرزه های تاریخی و هم زمین لرزه های دستگاهی نشان می دهد که کانون این زلزله ها بر روی این گسل ها واقع شده است است و باعث زمین لرزه های متعددی شده است اند.

رییس هیات مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی کشور عزیزمان ایران اضافه کرد: با توجه به شرایطی که این گسل ها دارند، پتانسیل لرزه خیزی هم جهت آنها مجبور است و احتمال حرکت مجدد و رخداد زمین لرزه بر روی این گسل ها وجود دارد.

آیا گسل های خزر غیر فعال بودند؟

این استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با اشاره به بعضی گفته ها در زمینه فعال شدن مجدد گسل های دریای خزر، توضیح داد: گسل های فعال به گسل هایی گفته می شود که در طی 35 هزار تا 500 هزار سال گذشته حداقل یک تا دو زمین لرزه داشته باشند.

وی اضافه کرد: حال ممکن است فعالیت این گسل ها مربوط به زمانی باشد که امکانات مورد نیاز جهت دریافت اطلاعات آن را نداشتیم و داده های موجود بر اساس مطالعات زمین شناسی است که بر روی ترانشه ها صورت گرفته است و یا مربوط به داده های اخیر باشد که با استفاده از ایستگاه های لرزه نگار به ثبت رسیده است.

خطیب ادامه داد: محققان این حوزه بر اساس یافته های تازه به دست آمده از این مطالعات احتمال رخداد لرزه ای تازه بر روی گسل ها را محاسبه می کنند و بر این اساس احتمال رخداد لرزه ای تازه را می دهند.

سونامی در دریای خزر

این محقق حوزه زمین ساخت با تاکید بر اینکه احتمال سونامی در دریای خزر وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه اطلاعات تاریخی از سونامی های دریای خزر در دست نیست ولی محققان کشور در این زمینه پروژه های مطالعاتی را در دستور کار دارند.

وی در عین حال تاکید کرد: ولی مطالعات ما نشان می دهد که دریای خزر پتانسیل سونامی را دارد ولی نمی توان وقوع آن را آینده نگری کرد.

صاحبان مهم گسل های خزر

رئیس هیأت مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی کشور عزیزمان ایران با اشاره به 3 گسل مهم دریای خزر گفت: همه این گسل ها در جنوب دریای خزر و در داخل خاک کشور عزیزمان ایران قرار دارند.

وی ادامه داد: هرچه به سمت غرب دریای خزر برویم گسلی به نام گسل “آستارا” کشیده شده است که از کنار شهر آستارا عبور می کند.

خطیب با تاکید بر اینکه این گسل یکی از گسل های فعال حاشیه دریای خزر هست، اضافه کرد: ادامه این گسل وارد کشور آذربایجان خواهد شد.

وی افزود: از طرف دیگر گسل دیگری به نام گسل “عشق آباد” وجود دارد که در کشور ترکمنستان واقع شده است است ولی ادامه این گسل وارد پوسته خزر و دریای خزر می شوند.

این محقق تاکید کرد: ولی گسل های “خزر”، “جنوب خزر” و “شمال البرز” همگی در داخل خاک کشور عزیزمان ایران قرار دارند.

سونامی دیگر در دریای جنوب ایران

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با اشاره به گسل های موجود در دریای عمان (جنوب ایران) گفت: گسل های این دریا با عنوان گسل مکران آشنا می شود که شرایط آن با گسل های دریای خزر متفاوت است.

وی به بیان تفاوت های میان گسل های دریای خزر با دریای عمان اشاره کرد و توضیح داد: پوسته اقیانوسی عمان در محل مکران در زیر پوسته قاره ای در حال فرو رفتن است از این رو در این منطقه با “فرورانش قاره ای” مواجه هستیم از این رو از سواحل مکران تا جازموریان منطقه فشاری ایجاد شده است است که گسل های متعدد با روند شرقی-غربی در آن وجود دارد.

خطیب، مهمترین گسل های مکران را گسل های “قصر قند” و “بشاگرد” را از مهمترین گسل های منطقه مکران نام برد و گفت: مجموعه گسل های مکران نیز از جمله گسل های فعال هستند به گونه ای که داده های دستگاه های لرزه نگاری و شتابنگاری نشان می دهد که در این منطقه دارای زمین لرزه های متعددی است ضمن آنکه داده های تاریحی نیز نشان از لرزه خیزی بالای این گسل دارد.

این محقق با بیان اینکه در مکران دو نوع زمین لرزه وجود دارد، اظهار کرد: یک دسته از زمین لرزه ها کم عمق و دسته دیگر از زلزله ها دارای عمق زیاد هستند، ادامه داد: زمین لرزه ها با عمق زیاد، زمین لرزه هایی هستند که مربوط به شکستن پوسته اقیانوسی فرو رونده به زیر پوسته کشور عزیزمان ایران درمکران می شود که گاه عمق زلزله های آن به 300 کیلومتر نیز می رسد.

وی با تاکید بر اینکه سازوکار زمین لرزه های منطقه مکران با سایر زمین لرزه های کشور متفاوت هست، خاطر نشان کرد: زمین لرزه های منطقه مکران زمین لرزه هایی با سازوکار کششی هستند که در اعماق زمین رخ می دهند.

خطیب نمونه این نوع زمین لرزه در مکران را زمین لرزه سراوان 3 سال قبل دانست که بزرگای آن 7.6 ریشتر رخ داد که عمق آن در 300 کیلومتری بوده هست. علی رغم بزرگای بسیار زیاد این زلزله، به علت عمق زیاد بر روی زمین آسیب جدی وارد نکرد.

وی با تاکید بر اینکه در جنوب سونامی تنها در دریای عمان هست، توضیح داد: خلیج فارس جزء پوسته اقیانوسی نیست از این رو سونامی در این خلیج رخ نخواهد داد.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | سونامی | دریای خزر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs