شماره تلفن ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شماره تلفن: ایران فوتبال برگزاری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی بگیر و ببند در مورد کودکان کار باید متوقف شود / معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی

معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی گفت: ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه کودکان کار نیست و به همین خاطر مورد نیاز است که ت

بگیر و ببند در مورد کودکان کار باید متوقف شود / معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی: بگیر و ببند در مورد کودکان کار باید متوقف شود

عبارات مهم : کودکان

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی گفت: ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه کودکان کار نیست و به همین خاطر مورد نیاز است که تشکل های مردمی به این مساله ورود کنند.

مجید ارجمندی (معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی) در گفت وگو با ایلنا در رابطه با اوضاع کودکان کار و اینکه بعضی از آنان در معرض آزار هستند، بیان داشت: در بحث پیگیری به کودکان کار و تلاش جهت کم کردن کودک آزاری ها باید از سازمانهای مردم نهاد مدنى تقدیر کرد؛ چراکه اگر آنها و تلاششان جهت پیشبرد کارها نبود، ما الان اینجا نبودیم.

بگیر و ببند در مورد کودکان کار باید متوقف شود / معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی

وی تاکید کرد که سازمانهای مردمی باید در حوزه کودکان وارد شوند و کمک کنند؛ چراکه ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و به همین خاطر مورد نیاز است که تشکل های مردمی به این مساله ورود کنند.

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی افزود: متاسفانه زمانی که خشونت جنبه ساختاری پیدا کند، کسانی که مورد خشونت قرار می گیرند آن را می پذیرند و جامعه هم آن را موجه و مشروع جلوه می دهد و یا با بی تفاوتی از کنارش می گذرد.

معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی گفت: ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه کودکان کار نیست و به همین خاطر مورد نیاز است که ت

ارجمندی در ادامه با اشاره به اینکه قطعا برطرف پرسشها بخصوص در حوزه کودکان کار زمانبر هست، بیان داشت: در زمینه فقر، اعتیاد و بحران های دیگر باید کار شود تا یک کودک شرایط نرمال پیدا کند. رقم این کارها جهت هر کودک 15 میلیون هست؛ متاسفانه اطلاعات کافی در این حوزه وجود ندارد.

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی در ادامه تاکید کرد: اگرچه شرکت بهزیستی جهت کودکان کار می کند؛ ولی خود ما هم از اوضاع راضی نیستیم و این به علت پرسشها فرهنگی و اجتماعی ما است.

ارجمندی در رابطه با آمار دلواپس کننده کودک آزاری بخصوص کودک آزاری هایی که به وسیله خانواده ها انجام می شود، بیان داشت: باید به دنبال راه حلی باشیم که آسیب کمتری به کودک برسد. باید برنامه ای جهت درمان والدین آزارگر داشته باشیم و کودک بعد از مدتی نگه داری به خانواده برگردد؛ این در حالی است که بعد از رهاسازی کودکان چه در رابطه با کودکان کار و چه در رابطه با کودکانی که آزار می بینند از آینده آنها خبری نداریم.

بگیر و ببند در مورد کودکان کار باید متوقف شود / معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی در ادامه گفت: در مورد آسیب ها اعتقاد داریم که باید سیستم بگیر و ببند رها شود، و شرایط به گونه ای شود که افراد آسیب دیده خود به ما مراجعه کنند.

ارجمندی تاکید کرد که باید بین وظیفه و حقوق یک تعادل ایجاد شود و همه نهادها در این زمینه کمک کنند تا در رابطه با کودکان در معرض آسیب بتوان گام های مثبتی را برداشت.

معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی شرکت بهزیستی گفت: ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه کودکان کار نیست و به همین خاطر مورد نیاز است که ت

وی خاطرنشان کرد: در موارد عدیده ای با سکوت قانون روبرو هستیم که جهت برطرف آن باید اقداماتی انجام داد که تا این ضعف در نظام قانون گذاری برطرف شود.

واژه های کلیدی: کودکان | کودک آزاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs